Новини

Конкурс за ученическа разработка на тема: „Другият през моите очи”

Уважаеми посетители,

 

Центърът за развитие на човешките ресурси и информаицонният център „Европа Директно” – София организират Конкурс за ученическа разработка на тема: „Другият през моите очи”.

 

Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски тематики, и акцентира върху теми като:

  • Насърчаване на толерантността, разбирателството и разнообразието;
  • Придобиване на социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията;
  • Успешно преодоляване на образователните различия;
  • Насърчаване на междукултурния диалог;
  • Равно третиране на децата и младежите с по-малко възможности и приобщаване на децата със специални образователни потребности.

 

Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за приобщаването, толерантността и приемането на различието, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.

 

Ще бъдат отличени 8 ученически разработки на различни училища. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател, които да вземат участие в тридневен ученически творчески лагер, включващ обучителни дейности за изграждане на граждански и личностни умения.

 

Лагерът ще се проведе през месец септември 2017 година.

 

Повече за условията на конкурса – тук

 

Екипът на ЦРЧР

03.07.2017