Новини

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ТЕМАТИЧНА ETWINNING КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „LEARNING TO THINK IN A DIGITAL SOCIETY“, 28 - 30 септември 2017 година, Атина, Гърция

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

 

Обявява

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ТЕМАТИЧНА ETWINNING КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „LEARNING TO THINK IN A DIGITAL SOCIETY“

28 - 30 септември 2017 година, Атина, Гърция

 

Във връзка с предстоящата Тематична eTwinning конференция, която ще се проведе в периода 28-30 септември 2017 година в Атина, Гърция, Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници в конференцията.

 

Конкурсът е насочен към български учители, които преподават в начална и гимназиална училищна степен и които до момента не са участвали в големи международни eTwinning събития.

 

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

 

  1. Наличие на активна персонална регистрация в портала eTwinning;
  2. Наличие на активен в момента eTwinning проект или приключил в рамките на последните 6 месеца;
  3. Кандидатът да владее работния език на семинара - английски език - на ниво минимум В2;
  4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

 

Предвид спецификата на предстоящото събитие, приоритет ще бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността.

 

В случай на недостатъчно участници, отговарящи на всички посочени изисквания, ще бъдат допуснати до разглеждане кандидатури на учители, показали високи eTwinning резултати и отговарящи на поне две от изискванията в конкурса.

 

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

 

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата;
  • eTwinning опит до момента.

Работен език на семинара – английски.

 

Предвиждан период на командировката – 28–30 септември 2017г.

 

Формулярът за кандидатстване е на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/BC63XM9

 

Към формуляра за кандидастване е необходимо да приложите Декларация при кандидастване и Декларация от работодател, които можете да намерите в линковете по-долу:

 

Необходими документи:

 

1. Декларация при кандидатстване

2. Декларация от работодател

 

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, подадени най-късно до 30 юли 2017г., (неделя), само по електронен път.

 

21.07.2017г.