Новини

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ETWINNING СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 12 – 14 АПРИЛ 2018 ГОДИНА, ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

  Във връзка с предстоящия eTwinning семинар на тема „Кодиране и роботика“, който ще се проведе в периода 12 – 14 април 2018 година, в Лисабон, Португалия,
Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.
Конкурсът е насочен към български учители без голям опит в eTwinning, с интерес към иновативните методи на обучение, които са регистрирани в eTwinning платформата, имат основни умения за работа с нея и се интересуват от въвеждането на методите Роботика и кодиране в работата в своята класна стая.
Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:
1.    Наличие на персонална регистрация в портала eTwinning;
2.    Кандидатът да владее работния език на семинара - английски език - на ниво В2;
3.    Кандидатът да е начинаещ в eTwinning;
4.    Кандидатът да не е участвал през последната една година в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.
Предвид спецификата на предстоящото събитие, приоритет ще бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността.
При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:
•    Легитимност на кандидатурата;
•    Мотивировка, представена в кандидатурата.
Работен език на семинара – английски.
Предвиждан период на командировката – 12 – 14/15 април 2018г.
Необходими документи за участие:


Формуляр за кандидатстване


Комплектът документи се състои от Формуляр за кандидатстване, Декларация от кандидата и Декларация за Съгласие от работодателя на лицето. Формулярът за кандидатстване се попълва и подава директно в електронен (MS Word) формат, а двете Декларации следва да се разпечатат, подпишат и подпечатат, след което да се сканират и изпратят като отделни прикачени файлове в електронното писмо, в което се изпраща и Формулярът за кандидатстване. Това следва да се извърши по електронната поща не по-късно от обявената от Националното звено за координация крайна дата за получаване на документите за конкретното събитие.
Документите изпращайте на адрес etwinning@hrdc.bg

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, подадени най-късно до края на деня на 21 февруари 2018г., (сряда).

 

Покана за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Програма на събитието

 

Екипът на ЦРЧР

16.02.2018г.