Новини

Конкурс за избор на участници в Годишната eTwinning Конференция 2017, 26 - 28 октомври 2017, Mалта

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

 

Обявява

 

Конкурс за избор на участници в Годишната eTwinning Конференция 2017

26 - 2октомври 2017, Mалта

за учители, участници в дейност  eTwinning

 

Във връзка с предстоящата Годишна eTwinning Конференция месец октомври 2017 година Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници в конференцията.

Според изискването на Централното звено за координация, конкурсът е насочен към български учители, които до момента не са участвали в големи международни eTwinning събития.

Предвид спецификата на предстоящото събитие, до участие ще бъдат допуснати кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на активна в момента персонална регистрация в портала eTwinning;
  2. До момента кандидатът да не е участвал в годишна eTwinning конференция;
  3. Кандидатът да владее английски език на ниво В2;
  4. Кандидатът да е получил Европейски знак за качество през 2016 година.
 

При оценка на подадените кандидатури ще бъдат взети предвид следните фактори:

Легитимност на кандидатурата;

Мотивировка на кандидатурата.

 

В случай, че не бъдат подадени достатъчно кандидатури, отговарящи на посочените критерии, ще бъдат поканени участници в дейността, получили Национален знак за качество през 2016 година, показали високи eTwinning резултати и отговарящи на останалите изисквания в конкурса.

Работен език на конференцията – английски.

Формуляр за кандидатстванеhttps://www.surveymonkey.com/r/NFLYZF5

Декларация от кандидататук

Декларация за Съгласие от работодателя на лицето - тук

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, подаденинай-късно до 14 юли 2017г., на адрес: https://www.surveymonkey.com/r/NFLYZF5