Новини

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие, гр. Патра, Гърция, 23-25 ноември 2017г.

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие на тема: „Творчество и дигитални умения в eTwinning проектите“ – гр. Патра, Гърция, 23-25 ноември 2017г.

 

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

 

ОБЯВА

 

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар на тема: „Творчество и дигитални умения в eTwinning проектите за детски градини“

 

Конкурсът е насочен към български учители, в предучилищно и начално образование, които имат интерес към иновативните методи на обучение, притежават основни умения за работа с платформатa eTwinning и владеят английски език.

 

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

1. Наличие на персонална регистрация в портала eTwinning;

2. Кандидатът да владее работния език на семинара - английски език - на ниво минимум В1.;

3. Кандидатът да не е участвал през последните шест месеца в международни събития по дейност eTwinning, чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

 

Предвид спецификата на предстоящото събитие, приоритет ще бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността.

 

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

• Легитимност на кандидатурата;

• Мотивировка, представена в кандидатурата.

• Работен език на семинара – английски.

 

Предвиждан период на командировката – 23– 25 ноември 2017г.

 

Необходими документи за участие:

1. Формуляр за кандидатстване

2. Програма на семинара;

3. Декларация при кандидатстване – прилага се към формуляра за кандидатстване;

4. Декларация от работодател - прилага се към формуляра за кандидатстване;

5. Копие на документ за ниво на владеене на работния език - прилага се към формуляра за кандидатстване.

 

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, подадени най-късно до 30 октомври 2017г., (понеделник).

 

24.10.2017