Новини

Конкурс за участие в Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето“

Уважаеми колеги,

 

През настоящата 2017 година предстои да проведем Шестата национална конференция „Насърчаване на четенето”.

 

В контекста на актуалната през настоящата 2017 година тема Inclusion на европейско ниво, както и темата за приобщаващото образование на национално ниво, Шестата национална конференция ще бъде под наслова „Помогни ми да прочета“.

 

На това събитие ще поговорим и ще помислим заедно за осъществени или създадени по пътя към писаното слово:

 

  • жестове на помощ и внимание;
  • обучителни и подпомагащи програми;
  • инициативи, подкрепящи четенето;
  • идеи, заслужаващи да бъдат споделени.

 

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център, ЦРЧР обявява конкурс по темата „Помогни ми да прочета“.

 

Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс.

 

Повече информация за условията а конкурса можете на намерите тук

 

09.08.2017г.