Блогът на посланиците

В блога на българските посланици можете да получите информация за най-интересните събития, свързани с програмата за електронно сътрудничество e-Twinning в България, както и за добри практики на градско, регионално, национално и европейско ниво. Там посланиците отразяват всички значими събития, случващи се в еТwinning България.
http://e-twin-ambass-bg.blogspot.com/
http://etwin-enthusiasts.blogspot.com/