Добри практики

Тридесет и седем български проекта бяха наградени с Европейски знак за качество през месец октомври 2012г. Това е ръст от 68% в сравнение с броя на наградените проекти през 2011г.

Знакът се получава, след като поне двама партньори от две различни страни получат Национален знак за качество.

Повече информация за наградените проекти можете да получите тук.