Минали събития - 2015г.

 

ЯНУАРИ 2015

Обучение на тема  “Порталът eTwinning и възможностите за реализиране на съвместни образователни проекти”

Дата на провеждане: 31 януари 2015г.

Място на провеждане: Асеновград

Повече информация за събитието - тук

 

МАРТ 2015

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 14 -15 март 2015г.

Място на провеждане: Бургас

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение

Дата на провеждане: 20 - 21 март 2015г.

Място на провеждане: Провадия

Повече информация за събитието тук

 

АПРИЛ 2015

eTwinning курс

Дата на провеждане: 2 - 4 април 2015г.

Място на провеждане: Сандански

Повече информация за събитието - тук

 

eTwinning обучение

Дата на провеждане: 20 април 2015г.

Място на провеждане: Гулянци

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение

Дата на провеждане: 21 април 2015г.

Място на провеждане: Правец

Повече информация за събитието тук

 

МАЙ 2015

Регионална кръгла маса "Как да развием потенциала на библиотеките като центрове за Учене през целия живот"

Дата на провеждане: 14 май 2015г.

Място на провеждане: Велико Търново

Повече информация за събитието тук

 

ЮНИ 2015

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 05 юни 2015г.

Място на провеждане: гр. София, София - област

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 05 юни 2015г.

Място на провеждане: Старо Оряхово

 Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 08 юни 2015г.

Място на провеждане: Пловдив

 Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 08 юни 2015г.

Място на провеждане: Шумен

Повече информация за събитието тук

 

Порталът eTwinning и възможностите за реализиране на съвместни образователни проекти

Дата на провеждане: 20 юни 2015г.

Място на провеждане: Момчилград

Повече информация за събитието тук

 

Порталът eTwinning и възможностите за реализиране на съвместни образователни проекти

Дата на провеждане: 21 юни 2015г.

Място на провеждане: Кърджали

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 24 юни 2015г.

Място на провеждане: София, 137 СОУ "Ангел Кънчев"

 Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 24 юни 2015г.

Място на провеждане: Троян

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 25 юни 2015г.

Място на провеждане: Троян

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 25 юни 2015г.

Място на провеждане: Видин

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 25 юни 2015г.

Място на провеждане: Самоков

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - напреднали

Дата на провеждане: 25 юни 2015г.

Място на провеждане: Плевен

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение начинаещи

Дата на провеждане: 27 юни 2015г.

Място на провеждане: Монтана

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 29 юни 2015г.

Място на провеждане: Левски

Повече информация за събитието тук

 

ЮЛИ 2015

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане:  1 юли 2015г.

Място на провеждане: Пловдив

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: юли 2015г.

Място на провеждане: София

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: юли 2015г.

Място на провеждане: Кричим

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 10 юли 2015г.

Място на провеждане: Русе

Повече информация за събитието тук

 

eTwinning - европейски образователни проекти и професионално развитие на учителите

Дата на провеждане: 17 юли 2015г.

Място на провеждане: Видин

Повече информация за събитието тук

 

II Национален семинар за професионално развитие по дейност eTwinning (MPDW)

Дата на провеждане: 29 - 31 юли 2015г.

Място на провеждане: Велико Търново

 Повече информация за събитието тук

 
АВГУСТ 2015

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 31 август 2015г.

Място на провеждане: Димитровград

Повече информация за събитието тук

 

СЕПТЕМВРИ 2015

Ученически еколагер "Наш свят, наше достойнство, наше бъдеще"

Дата на провеждане: 02 - 05 септември 2015г.

Място на провеждане: Трън

 Повече информация за събитието тук

 

 eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 08 септември 2015г.

Място на провеждане: София

Повече информация за събитието тук

 

НОЕМВРИ  2015

eTwinning обучение - начинаещи

Дата на провеждане: 02 ноември 2015г.

Място на провеждане: Горна Оряховица

Повече информация за събитието тук