Публикации

eTwinning публикации

 

2016 година

Да възпитаваме дигитални граждани - развиване на активна гражданска позиция чрез eTwinning - тук

 

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки чрез новия eTwinning Live - тук

 

Добри пактики 2015 - Разкази на учители, получили Европейски знак за качество 2015г. - тук

 

 

2015 година

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки чрез новия eTwinning Live - тук


Добри пактики 2014 - Разкази на учители, получили Европейски знак за качество 2014г. - тук

 

Национален eTwinning - стартиране на дейността в България - тук

 

 

2014 година

Съкровищница, Идеи и добри практики от Национална конференция "Насърчаване на четенето" - тук

 

Добри практики в насърчаване на четенето 2014 - тук

 

 

2013 година

Добри практики на eTwinning 2013  - тук

 

Как да открием eTwinning партньор в 5 стъпки 2014 - тук

 

eTwinning Модерното училищно партньорство 2014 - тук

 

Инфобюлетин Информационно издание 2014  - тук

 

Информационен бюлетин бр. 17, 2013г. - тук

 

Добри практики на eTwinning 2013  - тук

 

Информационен бюлетин бр. 16, 2013г. - тук

 

Добри практики eTwinning Разкази на учители, спечелили Национален знак за качество през 2011 и 2013г. - тук

 

 

2012 година

eTwinning и Коменски добър педагогически опит. Сборник със статии, книга 2,  2012г. - тук

 

eTwinning и  Коменски  -  Успешното училищно партньорство 2012г. - тук

 

Брошура eTwinning общността на училищата в Европа, 2012г. - тук

 

 

2011 година

Инфобюлетин  бр. 11, 2011г. - тук

 

eTwinning и  Коменски добро сътрудничество, 2011г. - тук

 

 

2010 година

eTwinning – модерната общност на европейските училища и детски градини, 2010г.- тук

 

 

2009 година

Инфобюлетин бр. 4 , 2009 г. - тук

 

Инфобюлетин бр. 5 , 2009 г. - тук

 

Инфобюлетин бр. 6 , 2009 г. - тук