Събития 2017

Проведени eTwinning обучения - 2017

 

МАРТ 2017

eTwinning обучение за начинаещи
Дата на провеждане: 25 март 2017
Място на провеждане: Павликени
Повече информация за събитието: тук 
 

АПРИЛ 2017

eTwinning обучение за училищни библиотекари 
Дата на провеждане: 10-12 април 2017
Място на провеждане: Пловдив
Повече информация за събитието: тук 
 
eTwinning обучение за училители с опит
Дата на провеждане: 18 април 2017
Място на провеждане: Тервел
Повече информация за събитието: тук 
 

МАЙ 2017

eTwinning обучение за начинаещи

Дата на провеждане: 20 май 2017

Място на провеждане: Дупница

Повече информация за събитието: тук 
 

ЮНИ 2017

eTwinning обучение за начинаещи

Дата на провеждане: 01 юни 2017

Място на провеждане: Смолян
Повече информация за събитието: тук 
 

eTwinning обучение за начинаещи

Дата на провеждане: 03 юни 2017

Място на провеждане: Хасково
Повече информация за събитието: тук 
 

eTwinning обучение за ресурсни учители

Дата на провеждане: 06-08 юни 2017

Място на провеждане: Стара Загора
Повече информация за събитието: тук 
 

eTwinning обучение за начинаещи

Дата на провеждане: 07 юни 2017

Място на провеждане: София
Повече информация за събитието: тук 
 

eTwinning обучение за начинаещи

Дата на провеждане: 10 юни 2017

Място на провеждане: Ямбол
Повече информация за събитието: тук 
 

eTwinning обучение за начинаещи

Дата на провеждане: 16 юни 2017

Място на провеждане: Разград
Повече информация за събитието: тук 
 

eTwinning обучение за начинаещи

Дата на провеждане: 27 юни 2017

Място на провеждане: Панагюрище
Повече информация за събитието: тук 
 

eTwinning обучение за начинаещи

 Дата на провеждане: 27 юни 2017

Място на провеждане: Панагюрище
Повече информация за събитието: тук