Учебните лаборатории на еТwinning

За повишаване квалификацията на учителите платформата предлага т.н. обучителни събития в Учебните лаборатории на eTwinning. Tова са кратки, интензивни онлайн и офлайн курсове, посветени на най-разнообразни теми. Водят се от експерти от различни страни и включват активна работа и дискусии с учители от цяла Европа:

http://www.etwinning.net/en/pub/professional_development/learning_events.htm

http://learninglab.etwinning.net/web/guest/home

Националното звено за координация по еТwinning би искало да насърчи българските учители за участие в обучителните събития. За в бъдеще подобно участие ще се взема предвид в селекцията на учителите при кандидатстване в международни квалификационни семинари и конференции по програма еTwinning.