Учителска стая „Как работят и къде се използват инструментите на Desktop и TwinSpace?”

Това е Учителска стая за дискусии, въпроси и отговори относно това как работят и къде се използват инструментите на Desktop и TwinSpace. Модерират я българските eTwinning посланици.

Искаме да Ви насърчим да участвате в дискусии по актуални въпроси, свързани с:

1. Представяне на портала за европейско електронно сътрудничество между eTwinning учители.
2. Възможности, които Desktop предлага.
3. Работа с инструментите на TwinSpace.

Готови сме да отговорим на конкретни Ваши въпроси.

Национални eTwinning посланици и обучители