Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар, 29 ноември – 1 декември 2018 г., Любляна, Словения