Конкурс за избор на учители от Професионални гимназии за участие в eTwinning семинар във Варшава, 04-07 юли 2019