Конкурс за участие в семинар във Виена, Австрия, 11-13 декември 2019