Национален онлайн семинар „Рестарт с eTwinning”, 28-29. 09. 2020