Предстоящо обучение на студентите от педагогическите специалности