Интердисциплинарен подход и приложението му чрез работа по eTwinning проекти, 16 юни 2022 г.