Еколагер „Нашето бъдеще – красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“