Еколагер „Нашето бъдеще – красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“, 07 – 09 09 2022 г.