Откриване на Европейската младежка седмица 2024г., Брюксел, 12 април 2024