Обратно към ЦРЧР

Добри практики

Онлайн инструменти за дистанционно преподаване 

Екипът на eTwinning България подготви за вас електронна библиотека с някои от най-необходимите онлайн инструменти, приложими при дистанционна работа и дистанцинно преподаване. Представени са също възможности за онлайн оценяване, проверка и комуникация с родители. 

Можете да видите електронната библиотека тук: Online teaching and learning 2020

 *     *      *     *     *     *     *

Онлайн платформата Seesaw  –  помощник в дистанционното преподаване 

Екипът на eTwinning България подготви за вас представяне на Онлайн платформата Seesaw – електронна платформа, подходяща за дистанционно преподаване, както и за връзка между учениците, учителите и родителите.

Как работи платформата можете да проследите тук: Seesaw – Irena Raykova, Bulgaria

*     *      *     *     *     *     *

Онлайн Платформа за разпространение на резултатите – Добри практики по Програма „Еразъм+“

*     *      *     *     *     *     *

Познавате ли Кодекса на поведение при работа в eTwinning платформата? Той ще ви покаже как да осигурите висока електронна сигурност за своите ученици и своя проект. А може би и да стартирате по него нов eTwinning проект?

*     *      *     *     *     *     *