Обратно към ЦРЧР

eTwinning посланици

Инж. Антоанета Сендова

Старши учител в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, гр. Кърджали


Валентина Маринова

Начален учител в СУ „Васил Левски“, гр. Троян


Гергана Петрова

Старши учител по информатика и информационни технологии в ПМГ „Акад. Петканчин“, гр. Хасково


д-р Евгения Цветанова Михова

Директор на ДГ „Братя Грим“, гр. Шумен


Елена Лазарова

Проектен мениджър, мултимедийна компания за създаване на електронни ресурси „Просвета Либри“, гр. София


Ирена Райкова

Старши начален учител и преподавател по английски език в начален етап в 137 СУ „Ангел Кънев“, гр. София

Водещ на рубрика „eTwinning – актуална информация“ в списание „Образование“


Мая Василева Кюлевчиева

Старши учител по английски език в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив


Надежда Станкова

Старши учител по английски език в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Смолян


Светлана Върбанова

Преподавател по немски език в Център за повишаване на квалификацията “Ритци”, Сиер, “Flying teаchers“, Цюрих и Езиково училище “Вайб”, Сиер, Швейцария


Доц. Теодора Димитрова Вълова,

Ръководител Сектор „Европейска интеграция и академична мобилност”, Еразъм координатор, Медицински университет, гр. Плевен


Цветелена Таралова

Главен учител по английски език и координатор на международни проекти в 88 СУ, гр. София


Цветанка Тодорова