Обратно към ЦРЧР

Десета национална конференция „Насърчаване на четенето“ – 28 – 30 юли 2021г., Пловдив

30
Jul
'21
юли 30, 2021

               В периода 28 – 30 юли 2021г. Център за развитие на човешките ресурси проведе в град Пловдив Десетата национална конференция „Насърчаване на четенето“ на тема „Съхранените думи“.

               В Конференцията се включиха 85 участници от цялата страна – учители, библиотекари, университетски преподаватели, читалищни дейци, писатели и др., избрани с конкурс. Участниците в събитието представиха своя опит и добри практики за усъвършенстване на грамотността, насърчаване на четенето и поддържане на внимание у децата и младите хора към книгите и словото. Бяха презентирани качествени eTwinning и „Еразъм+“ проекти, свързани с темата.

               В края на втория ден се проведе Вечер на поезията и музиката – прозвучаха песните на поетесата бард Татяна Йотова и стихове на участниците.

               На третия ден гостите на Конференцията се включиха в книжното изложение „Какво четеш?“ – ежегодна инициатива на ЦРЧР още от Първата национална конференция, проведена през 2012 година в град Балчик. По време на изложението всеки от гостите представи своя любима книга, като разказа накратко за автора и художествените ѝ характеристики.

               В края на събитието събраните повече от 120 книги бяха дарени на две от институциите, участници в Конференцията – Дирекция на музеите и Читалището в град Копривщица и Народно читалище „Искра-1997“, с. Долен, община Златоград, обл. Смолян.