Обратно към ЦРЧР

Еколагер „Нашето бъдеще – красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“

9
Sep
'22
сеп. 12, 2022

Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“, както и в ролята си на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Европас България, Еврогайдънс България, Евродеск България и Национален VET team, съвместно с „Европа Директно – Дупница“, проведе в периода 07 – 09 септември 2022 г. в Арбанаси „Еколагер 2022“.

Еколагерът тази година протече под наслова „Нашето бъдеще красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“. В него  взеха участие общо 7 училища от цялата страна, като 6 от тях са победители в конкурса за ученическа разработка, проведен през 2021 година по темата „Моето устойчиво развитие. Моят живот“, а седмото училище беше представител на областния град домакин на събитието – град Велико Търново.

В рамките на конкурса кандидатстваха ученици от цялата страна, като тези от тях, обявени в новината Резултати спечелиха като награда участие в Еколагер 2021. Поради влошената здравна обстановка през миналата година, лагерът беше отложен за неопределено време. Еколагер 2022 се състоя в периода 07 – 09 септември 2022г., като награда за победителите в конкурса от 2021 година, в Рачев хотел Резиденс, архитектурен комплекс Арбанаси, област Велико Търново.

Екипите на 7-те училища се представиха пред останалите участници, като направиха екипни презентации, с които представиха разработките си, спечелили участието им в Еколагера.

В програмата на лагера, бяха заложени екодейност Засаждане на дръвчета и две художествени ателиетаателие „Екологична работилница“ и ателие „Естетически аспекти на учебната среда. По време на ателиетата децата бяха обучавани да изработват красиви и екологични продукти и изграждаха умения за създаване на творческа и устойчива учебна среда.

Засаждането на дръвчетата се проведе на 08 септември 2022, в местността Ксилифор, туристически комплекс „Момина крепост“. Дръвчетата бяха предварително закупени от ЦРЧР, а представителите на туристическото дружество бяха подготвили почвата за засаждане. Бяха засадени дръвчета от сортовете Хималайски бор, Липа, Смърч, Лириодендрон и Индийски люляк.

В ателие „Екологична работилница“ екипите изработваха красиви цветя от хартия, притежаващи невероятно естетическо въздействие и удачно заместващи унищожаването на живи цветя с цел украса. В ателието „Естетически аспекти на учебната среда“ децата рисуваха с материали, предоставени от ЦРЧР, като подготвиха креативни предложения за променяне на естетическия вид на своята учебна среда.

Лагерът завърши с голяма изложба на всички създадени художествени продукти, които представиха пъстра палитра от цветове, форми и настроения. Всички участници изразиха надеждата през следващата година отново да спечелят в Конкурса за тематичния за годината Еколагер.