Обратно към ЦРЧР

eTwinning goes hybrid, 15 – 17 март 2022г. Копенхаген

17
Mar
'22
мар. 18, 2022

От 15 до 17 март 2022 год. в Копенхаген, Дания, се проведе международен eTwinning Семинар за професионално развитие на тема “eTwinning goes hybrid”. В събитието се включиха четиридесет и един участници – представители на Национални агенции по Програма „Еразъм+“ и eTwinning посланици от Дания, Норвегия, Финландия, Швеция, Ливан, Полша, Сърбия, Испания, Исландия и България.

През трите работни дни на семинара участниците показаха на практика своите компетенции, знания, практическо ноу-хау и умения за работа в мрежа. Запознаха се с начините за разработване, планиране и прилагане на eTwinning дейности с използване на физически, виртуални и хибридни формати и инструменти. За практическата работа по групи бяха използвани новото студио за телевизия и стрийминг на STIL и щанда на eTwinning Дания в Bella Center на провеждащото се там събитие #lærfest.

Изложението „Lærfest“ -#lærfest (съкратено от Learn Fest) е най-голямото годишно датско образователно събитие. То обединява два други панаира на образованието, провеждащи се ежегодно в градовете Орхус и в Копенхаген. Lærfest предоставя възможност на учители, училищни ръководители, преподаватели, консултанти и други заинтересовани страни да се запознаят с новите учебни помагала, които се предлагат.

Дейностите, реализирани по време на семинара, насочиха  вниманието на участниците към важните аспекти, по които трябва да работят учителите при формиране у учениците на дигитална и медийна грамотност, разработване и реализиране на онлайн събития от смесен тип, запознаха се с датската образователна система и ресурсите, които учителите използват в дигитална среда.  #eTwinningDK, #etwinning, @eTwinning_BG, #eTwHybrid