Обратно към ЦРЧР

eТwinning oбучение „Екология и устойчиво развитие в нашия нов европейски Баухаус“, 2 – 3. декември 2022г.

3
Dec
'22
дек. 5, 2022

Уважаеми колеги,

На 2 и 3 декември 2022 г. бе проведено онлайн обучение на тема „Екология и устойчиво развитие в условията на нашия нов европейски Баухаус“. Семинарът бе насочен към всички, работещи в сферата на предучилищното и училищното образование. В обучението взеха участие еТwinning посланиците Светлана Върбанова, доц.Теодора Вълова, Ирена Райкова и Калина Николова.

В презентационната част бе отделено специално внимание на понятието Баухаус в исторически план и на новия Баухаус, определен от ЕК като екологичен, икономически и културен проект, насочен към съчетаване на дизайн, устойчивост и достъпност. Отделни презентации се фокусираха върху темите „Дизайн на учебните сгради“, „Оформление на учебните пространства и създаване на творческа учебна среда“ и „Училището на бъдещето“. Значителна част от работата по време на обучението бе отделена на екологията и устойчивото развитие, на отговорната роля за опазване на околната среда на големи производители на облекла и хранителни продукти, на разделното сметосъбиране, светлинното замърсяване и проектната работа по темата, както и на здравословни храни, производството на които намалява въглеродните емисии.

В рамките на събитието бе включена и творческа интерактивна сесия „Лаборатория за идеи в новия европейски Баухаус“, където бяха генерирани идеи за собствен принос към т.н. „зелена идея“, бяха посочени и пътища за реализиране на дейности по темата в класната стая. В работното ателие-лаборатория, което беше модерирано от еТwinning посланик Ирена Райкова, бяха използвани прийоми и инструменти на нейрографиката. В обучението взеха участие 64 преподаватели от различни региони на страната.

Помолени да споделят впечатления от обучението, присъствалите колеги посочват, че с интерес са проследили всички теми и са удовлетворени от цялостната организацията и съдържанието на събитието. Особен интерес са предизвикали темите за екологично съобразната диета, разделното сметосъбиране в Швейцария, светлинното замърсяване и творческият метод нейрографика. Относно темите на бъдещи семинари участниците биха искали да бъдат представени новото виртуално пространство на еTwinning, различни дигитални игри с образователна цел, доброволчеството в условията на устойчиво развитие, умения за създаване на подходяща екологична среда, както и теми, касаещи личностното развитие.

Екип eTwinning България