Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение в ПМГ „Иван Вазов“, град Димитровград, 9 май 2023 г.

9
May
'23
май 15, 2023

          На 9 май 2023 г. в ПМГ „Иван Вазов“, град Димитровград, се проведе обучение по дейност eTwinning на тема: “Платформата ESEP – инструменти и възможности. Етапи приразработването на eTwinning проект. Интегриране на eTwinning в дейности по проекти на Програма „Еразъм+“. В събитието се включиха 19 учители по различни предмети, които запърви път направиха своите регистрации на единната Европейска платформа за училищно образование. Общата продължителност на тренинга беше 5 академични часа. Засегнати
бяха следните теми:
              • „ Запознаване с менютата на платформата ESEP. Регистрация на
нерегистрираните участници в обучението на платформата“
             • „Намиране на квалификационни курсове за професионално развитие по
ключови думи, идентифициращи нуждите на училището“
            • „eTwinning в контекста на програма Еразъм+“
            • „Представяне на добри практики от изпълнение на проекти по програма
eTwinning и Еразъм+“
           • „Критерии за качество на проект“.
          Обучеието се организира от Център за развитие на човешките ресурси – ЦРЧР – в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning за България и на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.
          Водещ на обучението беше г-жа Гергана Петрова – национален eTwinning посланик и директор на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, град Хасково.