Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за начинаещи и напреднали в гр. Пловдив

19
May
'18
май 21, 2018

На 19 май 2018г. в гр. Пловдив беше проведено eTwinning обучение за начинаещи и напреднали с обучител Мая Кюлевчиева, eTwinning посланик. Беше представена Програма „Еразъм+“ и мястото на eTwinning в нея през последната част на програмния период. Бяха подчертани възможностите, които платформата предоставя на преподавателите за професионално израстване по формален и неформален път. Представени бяха и инструментите на eTwinning Live. Бяха разяснени значението и отговорностите на удостоените със звание „eTwinning училище“. Обучението включваше и практически панел, насочен към създаване и редактиране на профил и разработване на проектна идея.