Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за начинаещи – STEM и Проекто-базирано обучение с Erasmus+ и eTwinning

12
Feb
'23
февр. 22, 2023

На 12 февруари 2023г. СУ „Иван Вазов“, град Поморие, беше домакин на eTwinning обучение за начинаещи на тема: “STEM и Проекто-базирано обучение с Erasmus+ и eTwinning”. В събитието се включиха директори, учители и педагогически специалисти. То беше подготвено и реализирано от eTwinning посланиците Марина Томова и Валентина Маринова, с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на  Национално звено за координация по дейност eTwinning, както и на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“. ETwinning обучението е третото хибридно обучение, което екипът на eTwinning България реализира. В него успешно се комбинират дейности на място (с един от обучителите) и онлайн дейности (с втория обучител). 

Участниците се запознаха с новата платформа European School Education Platform (ESEP), възможностите за кариерно развитие чрез eTwinning и иновативни методи – СТЕМ и проектно – базирано обучение, за преподаване и учене.  Представени бяха добри практики за интегриране на проектната работа по eTwinning и Еразъм+ проекти в учебната програма и възможностите за сътрудничество на регионално, национално и европейско ниво. Учителите влязоха в ролята на ученици, работиха индивидуално и в екип. 

Голям интерес предизвика темата за иновативните педагогически методи и дигитални инструменти, приложими в учебния  процес.