Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за начинаещи в ДГ “Приказка”, гр. Варна, 09 юни 2023г.

9
Jun
'23
юни 12, 2023

На 9 юни 2023 г. Детска градина “Приказка” гр. Варна бе домакин на eTwinning обучение за начинаещи, в което се включиха двайсет и един учители и директори от пет детски градини в града – ДГ “Приказка”, ДГ “Карамфилче”, ЧДГ “Малкият принц”, ДГ “Пламъче” и ДГ “Дружба”. Обучението бе организирано от Националното звено за координация на дейност eTwinning в България и бе проведено от Гергана Георгиева, eTwinning посланик.

Целта на обучението беше да запознае участниците с основните принципи и инструменти на eTwinning и да им предостави практически умения за работа с платформата. Участниците направиха своите първи стъпки в ESEP и участваха в практически занятия за използване на възможностите на платформата и за работа в TwinSpace.

Домакините на събитието споделиха опита си с eTwinning проекта “Learning differently through projects”, който им е помогнал да развият ключови компетенции и цифрови умения у децата. Те разказаха и за възможностите на „Еразъм+“, Ключова дейност 1, открили се пред тях при реализирането на проекта “Green garden for happy children”, дал им шанс да обменят добри практики и да подобрят качеството на предучилищното образование.

Обучението беше интересно и много полезно за всички участници. Те изразиха желание за провеждане на продължаващи eTwinning срещи и обучения. Срещата представляваше реализирането на една отлична възможност за обучение, обмяна и сътрудничество между детските градини в град Варна.