Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за начинаещи в гр. Пловдив

12
May
'18
май 14, 2018

На 12 май 2018г. в сградата на СУ „Софроний Врачански“, гр. Пловдив, беше проведено eTwinning обучение за начинаещи с обучител Мая Кюлевчиева, eTwinning посланик. Участниците първоначално се запознаха накратко с Програма „Еразъм+“ и мястото на eTwinning в нея през последната част на програмния период. След това обучаемите се запознаха с предимствата на платформата за учители и ученици чрез презентация „Защо eTwinning?“. Бяха разяснени значението и отговорностите на удостоените със звание „eTwinning  училище“. Специално бяха подчертани възможностите, които платформата предоставя на преподавателите за професионално израстване по формален и неформален път. Представени бяха и инструментите на eTwinning Live. През втората част на обучението се включи посланик  Ирена Райкова, която чрез видеоконферентна връзка  представи секции „Профил“  и „Форум“. По този начин участниците проследиха начина на включване в онлайн събитие и се запознаха с едно от най-ярките предимства на този ресурс на eTwinning Live. Като елемент от  практическата част, по-голямата част от участниците редактираха профила си и положиха началото на своите мрежи от контакти и търсене на съобщения във форума. След това участниците се запознаха с инструментите на TwinSpace,  и със създаването на проект в 6 стъпки. Последното практическо задание беше за екипна работа,  посветено на установяване на тема и разработване на проектно предложение, след което всяка една група представи пред останалите своята идея.