Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за начинаещи в гр. Златоград

28
Apr
'18
апр. 30, 2018

На 28 април 2018г. в гр. Златоград беше проведено eTwinning обучение за начинаещи с обучител Надежда Станкова, eTwinning посланик. Участниците се запознаха с възможностите за сътрудничество между учителите в Европа, начините за създаване на проекти, възможности за повишаване на квалификацията си чрез онлайн събития, обучения, семинари и различни творчески работилници. Бяха представени основните инструменти на TwinSpace. Обучението включваше и практическа част, по време на която учителите имаха възможност да се регистрират в eTwinning платформата.