Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за напреднали в гр. Ямбол

22
Jun
'18
юни 22, 2018

На 22 юни 2018г. в ПГ „Васил Левски“ гр. Ямбол беше проведено eTwinning обучение за напреднали на тема: „Съвременни онлайн инструменти за работа по проекти. Етапи и критерии за получаване на статут eTwinning училище“ с обучител Гергана Петрова, eTwinning посланик. Обучението беше ориентирано към учители, които имат профили, създадени на платформата eTwinning и притежават умения за използване на нейните възможности – участие в семинари за професионално развитие, онлайн събития, проектни дейности, форуми и др. По време на събитието бяха изяснени етапите и критериите за получаване на статут eTwinning училище. Бяха обсъдени основните стъпки за изпълнение на международен eTwinning проект, свързан със свободното време на учениците и начините, по които то може да се разнообрази с полезни и в същото време интересни дейности.