Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“- „Erasmus+ and eTwinning“, 30 ноември 2022

31
Oct
'22
ное. 30, 2022

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, за втора поредна година проведе eTwinning обучение от типа Cross sectoral meeting, насочено към  студенти (Initial Teacher Education) от ШУ “Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен. Събитието се реализира на 30 ноември 2022 г., на тема “Erasmus+ and eTwinning”.

Бъдещите учители се запознаха с новата платформа European School Education Platform (ESEP), нейните функционалности и възможности, както за организиране и управление на класна стая, така и за създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите чрез проектобазирано обучение. Представени бяха добри практики за интегриране на проектната работа по eTwinning и Еразъм+ проекти в учебната програма и възможностите за сътрудничество на регионално, национално и европейско ниво. Голям интерес предизвика темата за иновативните педагогически методи и дигитални инструменти,  приложими в учебния  процес на всички нива в предучилищното и училищното образование.

Модератори на събитиeто бяха д-р Евгения Михова и Валентина Маринова, eTwinning посланици.