Обратно към ЦРЧР

eTwinning Online National ITE Event, 29.11.2023г.

29
Nov
'23
ное. 30, 2023

Онлайн ITE обучение за студенти от педагогически специалности на тема “еТwinning and “Erasmus+”се проведе на 29.11.2023 г.

Участие взеха студенти от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Общо 48  обучаеми в магистърски и бакалавърски специалности се запознаха с Програма “Еразъм+” и новата платформа ESEP, като специално внимание бе обърнато на възможностите на дейност еТwinning. Участниците  разбраха повече както за стълбовете на платформата, така и как да направят и управляват проект там. Новите знания ще помогнат на бъдещите учители по-лесно да се регистрират и започнат работа в eTwinning платформата, така че като активни учители да бъдат напълно подготвени.

Обучители и модератори на събитието бяха Валентина Маринова и д-р Евгения Михова – еТwinning посланици.

Добър опит от проект със студенти сподели и доц. д-р Ирина Стоянова от ШУ ”Еп. К. Преславски”.  

Събитието се организира от Националното звено за координация на дейност еTwinning и Национална агенция на Програма “Еразъм+” в България  – Център за развитие на човешките ресурси.