Обратно към ЦРЧР

European School Education Platform и eTwinning свързват две съседни училища

7
Jun
'23
юни 9, 2023

На 7 юни 2023 г., със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning, както и на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, по инициатива на ръководството на 120 ОУ „Г. С. Раковски“, гр. София, се проведе eTwinning обучение за начинаещи. В семинара участваха  40 учители от 120 ОУ и eTwinning екип от Националната финансово стопанска гимназия в гр. София. Лектор на събитието беше еТwinning посланик Цветелена Таралова.

Участниците се запознаха с новата платформа ESEP, регистрираха се в нея и в секция eTwinning. Във втората част на семинара бяха представени добри практики за работа по eTwinning и „Еразъм+“ проекти. 

Двете съседни училища задълбочиха сътрудничеството помежду си и, както директорът на 120 ОУ „Г. С. Раковски“ г-жа Цветанка Тонева подчерта, възнамеряват да превърнат в традиция тези срещи за обмен на добри практики.

Екип eTwinning България