Обратно към ЦРЧР

Хибридно eTwinning обучение за начинаещи в ДГ „Сребърно звънче“ в с. Страцин, 21.10.2023г.

21
Oct
'23
окт. 22, 2023

На 21 октомври 2023 г. ДГ „Сребърно звънче“ в с. Страцин беше домакин на хибридно eTwinning обучение за начинаещи. В него се включиха деветнадесет учители и директори от детската градина – домакин, ДГ „Мир“ – с. Дъбник и ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата. То беше подготвено и реализирано от д-р Евгения Михова и Валентина Маринова, eTwinning посланици, с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning, както и на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Участниците се запознаха с новата платформа European School Education Platform и нейните функционалности.

Представени бяха възможностите, които eTwinning и проекти по Програма “Еразъм+” предлагат за интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти в преподаването на учебното съдържание в детската градина.

Споделени бяха добри практики, свързани с успешно прилагане на проекто-базираното обучение при реализиране на eTwinning и проекти по Програма „Еразъм+“.

Участниците работиха в екип и изпълниха въвеждащи за работата с платформата практически задачи: регистрация в платформата, откриване на партньори, разработване на проект и др.