Обратно към ЦРЧР

„Active learning inside and outside the classroom“, 21 ноември 2022

21
Oct
'22
ное. 25, 2022

Скъпи колеги,

От 20 до 22 октомври 2022г. се проведе Годишната онлайн eTwinning конференция 2022 на тема “Imagining education in the future: beautiful, sustainable, together”. Конференцията е най-голямото събитие в календара на дейност eTwinning. На нея се срещат представители и официални лица от всички Национални звена за координация, както и заслужили учители и ежегодно присъстват над 300 представители на различните европейски структури, обвързани с дейност eTwinning – Европейската комисия, Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура (EACEA), Централното звено за координация по дейност eTwinning (CSS), Националните звена за координация (NSOs) и много учители от всички европейски страни, участващи в Програма „Еразъм+“.

Основната цел на конференцията беше да повиши знанията, подготовката и мотивацията на участниците за това как eTwinning може да помогне на учителите да приложат в своите училища посланията на eTwinning темата на 2022 – Новият европейски Баухаус. Конференцията беше открита с изказване от името на Еврокомисар Мария Габриел, представено от говорител на кабинета й. Последва видео поздрав, подготвен от Националните звена за координация. Ключово изказване по темата представи г-н Gerd Leonhard – Футурист, хуманист, автор, лектор. В края на деня се състоя церемония по награждаването на eTwinning проектите, отличени с наградите за 2022 година.

През трите работни дни бяха проведени 38 работни ателиета на различни теми. Тяхната цел беше да насърчат участниците да преосмислят начина, по който учители и ученици учат, преподават, изживяват и заедно създават своето „училище на мечтите“.

Гергана Георгиева, български eTwinning посланик и учител по английски език в СУ „Димитър Талев“, град Добрич, беше лектор и съдържателен модератор на едно от тези ателиета, което се проведе 2 пъти – в 2 отделни сесии. Избраната тема беше Active learning inside and outside the classroom. Технически и IT модератор на двете ателиета беше eTwinning посланик Валентина Маринова. Г-жа Гергана Георгиева представи дейности, базирани на техниката на менталните образи – подход, използван за терапевтични цели, приложим и в класната стая или при работа по проекти. Подходът дава възможност на учениците да визуализират обекти, хора и ситуации и да ги променят. Децата са в центъра на процеса и активно участват в създаване на сценарии. Развива се тяхното въображение, памет и концентрация. В часовете по чужд език този подход може да се използва, за да мотивира учениците да говорят и пишат, както и за справяне със стресови ситуации или емоционални затруднения. В проектната работа подходът е приложим при дейности за опознаване, оценка на извършените дейности или мозъчна атака.

Участниците в Active learning inside and outside the classroom използваха съвместна онлайн бяла дъска, създадена с приложението Miro – инструмент, лесен за използване и приложим при планиране на eTwinning и Erasmus+ проекти, за сътрудничество в международни екипи и създаване на общ продукт в реално време.

Всички участници в двете сесии на ателието дадоха много висока оценка както на съдържанието, така и на начина, по който ателието беше проведено.

Конференцията завърши на 22.10.2022г. с панелна онлайн дискусия и представяне на добър педагогически опит.

Екип eTwinning България