Обратно към ЦРЧР

Международен семинар в Словакия „Innovation in Secondary Education”,18 – 20 май 2023

20
May
'23
май 25, 2023

От 18 до 20 май 2023 г. в гр. Братислава, Словакия, се проведе международен семинар на тема “Innovation in secondary education”, насочен към преподаватели в професионални гимназии. В събитието се включиха 53 учители и представители на национални eTwinning звена от 11 страни, като българските участници бяха избрани след конкурс преподаватели по английски език от ПГИ „Карл Маркс“ в гр. Смолян, от ПМГ в гр. Гоце Делчев и от Националната финансово стопанска гимназия в гр. София.

Семинарът започна с поздравителен адрес от eTwinning посланик Корнелия Лохинова от Словакия, която представи темата “Embracing Change for the Future” с фокус върху върху ценностите на бъдещето, благосъстоянието и емоционалната интелигентност. Вторият ден беше посветен на практически дейности за работа в работното пространство на събитието в TwinSpace и търсене на съкровища – интересни забележителности в Братислава – екипна игра с онлайн инструмента Actionbound. След приключването й посланик Марсел Приевозник от Словакия обобщи резултатите от играта и представи още пет полезни онлайн инструмента и дейности, които са приложими в eTwinning проектите – за създаване на 3D аватари, QR код към тях, онлайн презентации в Canva и Google Slides за съвместна работа чрез сътрудничество, както и лесно превръщане на слайдове в онлайн книга.

Третият ден включи сесия за споделяне на добри eTwinning практики, по време на която, от името на българската eTwinning общност, eTwinning посланик Цветелена Таралова, преподавател в Националната финансово стопанска гимназия в гр. София, представи успешни дейности в презентация на тема “Проектно-базирано обучение с eTwinning”.

В края на събитието всеки участник се включи в подготовка, регистрация или присъединяване към нов eTwinning проект. 

Екип eTwinning България