Обратно към ЦРЧР

Междусекторна среща „Нашата зелена планета“, 11 юли 2023, гр. Дупница

11
Jul
'23
юли 13, 2023

На 11.07.2023, в Дома на техниката в гр. Дупница, се проведе Междусекторна среща „Нашата зелена планета“ , организирана със съдействието на ЦРЧР в ролята му на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, съвместно с Европа директно – Дупница. Събитието беше насочено към преподаватели и представители на институции, с отношение към един от големите въпроси на нашето време – опазването на природата и грижата за нея.

Срещата откри с кратко приветствие г-жа Милена Караангова от името на ЦРЧР, след което г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт, очерта някои от екологичните проблеми за решаване в Дупница и района, както и добри примери в това отношение. Онлайн се включи г-жа Цветелина Пенкова, евродепутат, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент. Тя сподели какво се работи в ЕП по въпросите за екологията, опазването на природните ресурси и борбата с климатичните промени. Разкри някои подробности от плановете за енергийното подобряване на сградния фонд и похвали завършването на най-голямата соларна инсталация на територията на Дупница и района.

Участниците в срещата имаха възможността да се запознаят с положителните примери на водещи страни по отношение на дейности, свързани с устойчивото развитие в модата и производството на храни, както и примери на най-добрите в разделното сметосъбиране в Швейцария, представени от eTwinning посланик Светлана Върбанова, както и с презентацията на eTwinning посланик Теодора Вълова на тема „Екологично устойчиво хранене и здраве“.

Г-жа Геновева Маркова, зам. директор на  Първо СУ „Пенчо П. Славейков“ гр. София, представи опита на екипа от училището при работа по успешни зелени „Еразъм+“  проекти. Представителите на ДГ „Осми март“ гр. Пловдив, г-жа Албена Палавурова и г-жа Галя Бойчева, представиха отличните резултати от работата си по eTwinning проекти „Портокалови вълшебства“ и „ Еко-любопитковци“, получили Европейски eTwinning знаци за качество. Директорът на ОДЗ „Пролет“ с. Мосомище, г-жа Соня Праматарова, представи еко-дейностите на своите възпитаници в презентация под наслов „Земята е нашата къщурка зелена“. С много любопитство беше посрещнато представянето на г-жа Соня Първанова, която отговори и на многобройните въпроси по темата Как да си направим компостер.

Всички участници изразиха задоволството си от полезната информация, предоставена от събитието и получена от споделените презентации.