Обратно към ЦРЧР

Обучение „eTwinning в класната стая“, 09 – 10 март 2022г.

10
Mar
'22
мар. 11, 2022

В периода  9–10 март 2022г., в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, ЦРЧР проведе  ОНЛАЙН eTwinning ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ с практическа насоченост, на тема “ETWINNING В КЛАСНАТА СТАЯ”. 

Обучението беше насочено към учители и директори на училища и детски градини, които нямат или имат много малък опит в дейност eTwinning, и се интересуват от прилагането на иновативни педагогически практики както в своята преподавателска работа, така и в работата си по международни образователни проекти.

Участниците се запознаха с инструментите на eTwinning платформата, с възможностите за професионално развитие, получиха информация за начините на  включване в нов проект и организиране на работното пространство. Включени бяха актуални теми като eTwinning за успешни „Еразъм+“ проекти,  методи на учене и eTwinning, интернет безопасност, медийна грамотност, авторско право и усъвършенстване на уменията  за работа с дигитални инструменти.

Обучението представи добър опит на преподаватели в предучилищна, начална училищна и гимназиална степен. Учителите задаваха въпроси как се придобива Знак за електронна безопасност eSafety и каква е подходящата възраст за  регистриране  на ученици в TwinSpace.

Онлайн събитието  премина при силен интерес, като в двудневното обучение се включиха над 90 участници.   

Екип eTwinning България