Обратно към ЦРЧР

Обучение на тема „С грижа за различните деца и техните преподаватели“, 27 – 29 януари 2022г.

29
Jan
'22
ян. 31, 2022

В периода 27 – 29 януари 2022г., в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, ЦРЧР проведе онлайн обучение за учителите, работещи с деца със специални образователни потребности. Събитието е вече традиционно и ежегодно за ЦРЧР и през настоящата година премина под мотото „С грижа за различните деца и техните преподаватели“.

Работата със специалните деца – много специфична, нелека във всяко отношение – методическо, съдържателно, емоционално, а в настоящата пандемична ситуация и още по-трудна, е повод да обменяме опит и да оказваме съдействие в рамките на възможностите, които предоставят програмите, по които ЦРЧР работи.

Обучението представи добър опит на преподаватели в предучилищна и начална училищна степен, в гимназиална степен и в различни извънучилищни ситуации. Голям интерес предизвика презентацията на специалния гост лектор д-р Весела Банова, която представи своя и на терапевтичния си екип опит по въпросите: Как децата и специалистите се справят с Covid ситуацията у нас? Съумяхме ли да съхраним психичното здраве на децата си и как се отрази пандемията? Какво се случи в семейството по време на пандемията, от какво се оплакваха и какви решения намираха децата? и др. 

Обучението беше насочено преди всичко към учителите с малък или почти никакъв опит в работата по европейски образователни програми, както и към тези, които имат потребност от съдействие в своята работа. За участие в него се регистрираха 194 участници и над 160 от тях се включиха в проведените сесии.

Екип eTwinning България