Обратно към ЦРЧР

Обучение по дейност eTwinning в СУ “Петър Берон”, в град Свиленград, 21 април 2023 г.

21
Apr
'23
апр. 29, 2023

        На 21 април 2023 г. в СУ “Петър Берон”, в град Свиленград се проведе обучение по дейност eTwinning на тема: “Възможности за използване на платформата ESEP. Стъпки за стартиране на eTwinning проект. Интегриране на eTwinning в дейности по проекти на програма Еразъм+“. В събитието се включиха 18 педагогически специалисти от различни предметни области. Общата продължителност на тренинга беше 5 академични часа. Представените презентации бяха по следните теми:

  • „ Запознаване с менютата на платформата ESEP. Регистрация на нерегистрираните участници в обучението на платформата“
  • „SchoolEducationGateway – онлайн платформа в помощ на училищното образование“
  • „eTwinning в контекста на програма Еразъм+“
  • „Представяне на добри практики от изпълнение на проекти по програма eTwinning и Еразъм+“
  • „Критерии за качество на проект“.

     Обучението се организира от Център за развитие на човешките ресурси – ЦРЧР, в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning в България и на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

       Водещ на обучението беше г-жа Гергана Петрова – национален eTwinning посланик и директор на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, град Хасково.