Обратно към ЦРЧР

Обучение по дейност eTwinning за педагогически специалисти от детски градини, град Плевен

15
Jun
'21
юни 16, 2021

Уважаеми колеги,

На 15.06.2021 г., в гр. Плевен се проведе присъствено обучение по дейност eTwinning. Участваха педагогически специалисти от детските градини, които имат регистрация в портала, но до момента не са работили активно.

Събитието беше организирано от Център за развитие на човешките ресурси в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, съвместно с Теодора Вълова, д.п., национален eTwinning посланик.

Обучението имаше за цел да представи както възможностите на дейност eTwinning в условията на пандемия, така и да усъвършенства уменията на участниците за стартиране проекти, по които да работят активно.

Участваха 23 учители и специалисти от 10 детски градини в града. Събитието беше открито от г-жа Маруся Додова, старши експерт по предучилищно образование към РУО – Плевен. Гости на обучението бяха и г-жа Стела Костова и г-жа Марина Цветанова, експерти в НЗК по eTwinning, ЦРЧР – София, които поднесоха работни материали на участниците от името на Националната агенция.

Програмата беше структурирана в 4 модула. Чрез инструмента Mentimeter бяха подредени по значимост и тежест основните предизвикателства, които възпрепятстват педагогическата колегия да интегрира виртуалните проекти в учебната работа. На първите три места анкетираните учители поставиха следните показатели: Намиране на партньори/ Структуриране на TwinSpace/ Общуване на чужд език.

Тази скала определи последователността и акцентите на обучителните теми и презентациите:

  • Представяне на функционалните възможности на портала eTwinning за намиране на партньори, използването на секцията „Партньорски форуми“ за откриване на проектни предложения, основни етапи при стартирането на проект;
  • Запознаване с инструментите за видеоконферентна връзка на eTwinning live чрез създаденото за целите на обучението онлайн събитие;
  • Представяне на Twinspace като работно пространство за създаване на проекти, комуникация и сътрудничество;
  • Практическа част – избор на тема измежду 11 глобални области и създадаване на конкретно проектно предложение от сформирани на място екипи;
  • Представяне на някои дигитални инструменти върху Padlet стена и провеждане на дискусия как биха могли да бъдат използвани в проектобазираната работа.

Чрез специално създаден тест участниците споделиха обратна връзка за придобитите знания и умения в проведеното обучение.