Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за начинаещи – 25 март 2017, гр. Павликени.

17
Feb
'19
мар. 25, 2017

25март2017 гр.Павликени,ДГ„Слънце“ еTwinningобучениезаначинаещи На 25 март 2017г. в гр. Павликени се проведе e Twinning обучение за начинаещи учители. Лектор на обучението беше Ирена Райкова, eTwinning посланик Целта беше да бъдат представени платформата и възможностите на eTwinning за повишаване на квалификацията на учителите. В обучението взеха участие 19 преподаватели.