Обратно към ЦРЧР

Oбучение за РУО и преподавателите на деца със СОП

25
Apr
'18
апр. 26, 2018

Като продължение на идеята, осъществена през 2016 и 2017 година, и през настоящата 2018 година ЦРЧР  организира обучение по Програма „Еразъм+“, насочено към Ресурсни преподаватели, към Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и към всички, които се интересуват от работа с деца със специални образователни потребности. Обучението е насочено и към Регионалните управления на образованието, в качеството им на обединяващо звено за всички теми, свързани с училищното образование.

Събитието ще се проведе от 25 до 27 април 2018, в рамките на 3 дни, в град Велико Търново. В него ще вземат участие Ресурсни учители от цялата страна, логопеди, психолози, обучители. То ще съдържа представяне на добър опит от Програма „Еразъм+“ – Мобилност, Младежки дейности, Партньорства – и дейност eTwinning, представяне на дейност Европас и на дейност Евридика, eTwinning обучение, Еврогайдънс обучение, работа по групи, практически и дискусионни елементи, подготовка за разработване на европейски образователни проекти.