Обратно към ЦРЧР

Онлайн eTwinning семинар “STEAM умения чрез eTwinning”, 21 – 22 октомври 2021г.

22
Oct
'21
окт. 22, 2021

В периода 21 – 22 октомври 2021г. се проведе международно онлайн събитие на тема „STEAM skills through eTwinning“.

Семинарът е организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning, както и на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, съвместно с мрежата на българските eTwinning посланици.

Работен език – английски.

Сесиите на обучението се проведоха в MS Teams. В тях взеха участие 65 участници, между които 25 бяха представители на Испания,  Румъния, Германия, Гърция, Сърбия и др. страни. Семинарът беше с практическа насоченост и бе насочен към специфични аспекти на работата и интегрирането на STEAM подхода в училище и в eTwinning проектите, както и към съвременни методи за повишаване на интерактивността и мотивацията в класната стая.

Цялата информация за семинара, програмата и материали от обучението можете да намерите в създадения за него TwinSpace.

Екип eTwinning България     

 #STEAMeTwBG