Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучение 01.12.2023г. – Демократичното участие в училищното образование

1
Dec
'23
дек. 3, 2023

Уважаеми колеги,

Темата на събитието „Демократичното участие в училищното образование“ винаги е била актуална, когато става въпрос за училищна среда. Ускореният процес на дигитализация, навлизането на изкуствения интелект в процеса на вземане на решения и формулиране на отговори от страна на младите хора, нуждата от развитие на индивидуалните способности на всеки ученик и не на последно място – стремежът ни да превърнем училището в по-желана територия на учениците, поражда необходимостта от поставяне на ученика в центъра на образователния процес и намиране на подходящи педагогически методи и практически примери за неговото приобщаване.

На 1 декември 2023г. от 18.00 до 21.30 ч. ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност еТwinning, проведе онлайн обучение за преподаватели в сферата на училищното образование – начинаещи и напреднали в дейност eTwinning – на тема „Демократичното участие в училищното образование“.

По време на събитието, в два модула с продължителност от 90 минути, екипът eTwinning посланици Гергана Петрова, Деяна Пейкова и Калина Николова представиха презентации, добри практики и ефективни инструменти, ползващи информационни технологии, които да дадат нови идеи на участниците как да провеждат възпитателно-образователен процес във формална и неформална среда, като развиват у учениците онези компетенции , които ще им бъдат полезни в реалния живот. По реме на семинара се проведе и дискусия как проектните дейносте в платформата еТwinning да бъдат интегрирани в учебната програма с цел изграждане на проактивни навици у децата и учениците за работа с европейски институции и техните платформи.

Онлайн семинарът се проведе в два модула:

  • Първи модул „Демократичното участие – начин за поставяне на ученика в центъра на образователния процес“;
  • Втори модул „Използване на съвременните технологии като инструмент за развитие на демократично приобщаване на всяко дете в учебно-възпитателния процес“.

Програма на семинара: https://bit.ly/3MTfV1y

Екипът на eTwinning България