Обратно към ЦРЧР

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ “Кариерно развитие чрез Erasmus+ и eTwinning”, 08 – 09. 02. 2023г.

9
Feb
'23
февр. 14, 2023

В периода 08 – 09 февруари 2023 г., във връзка с поканата за кандидатстване по Ключова дейност 1, Програма „Еразъм+“, с краен срок 23.02.2023, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Национално звено за координация по дейност eTwinning,  в сътрудничество с ЕВРОПА ДИРЕКТНО Варна, проведоха онлайн обучение „Кариерно развитие чрез Erasmus+ и eTwinning“. Събитието беше ориентирано приоритетно към училища от община Варна, но в него се включиха и участници от цялата страна.

В рамките на двата дни, учителите, които взеха участие в обучението, бяха запознати с новата обединена платформа European School Education Platform. Обсъдени бяха насоки за  стартиране и реализиране на качествени еТwinning проекти и различните възможности за кариерно развитие на учителите чрез дейност eTwinning.

С оглед на предстоящия краен срок за кандидатстване, акцент на обучението бяха практическите сесии за  регистрация и кандидатстване в платформата “Еразъм+“ и “Европейски корпус за солидарност” и представянето на насоки за подготовка на успешно проектно предложение по Ключова дейност 1.

Интересен акцент за участниците беше и представянето на възможностите за участие в проекти по сектор “Младеж” от страна на училищата. Темата беше представена в детайли от г-жа Милена Караангова.

Събитието беше модерирано от eTwinning посланиците инж. Антоанета Сендова, Валентина Маринова и Елена Лазарова, които, със своята експертиза и емоционална свързаност с представените теми, увлякоха участниците и поставиха начало на много нови сътрудничества и проекти в рамките на дейности eTwinning и Програма „Еразъм+“.